Kjells Tandteknik AB

Företaget grundades 1982 i Piteå, idag består vi av två fullservicelaboratorium baserade i Piteå och Skellefteå.

Tillsammans besitter vi stor kompetens och erfarenhet av branschen, där vi valt att rikta in oss på det senaste inom CAD/CAM-tekniken.

Vår grundidé är att tillsammans med våra kunder runt om i Sverige arbeta som ett team där direktkontakt och kommunikation är grundpelarna i vår verksamhet. Detta i kombination med vår användning av säkra och beprövade material anser vi resulterar i en produkt med hög kvalitet och estetik.

Kjells Tandteknik

Intraoral scanning

Byt inte tekniker, byt teknik!

3-shape trios

För framställning av färdiga arbeten här hos oss på lab eller som underleverans till respektive tandläkares eget laboratorium.

Dentsply-sirona Primescan

Vi har möjlighet att ta emot digitala avtryck från 3-shape, Dentsply-sirona och cares-stream samt övriga med öppna .stl filer.

Samarbetspartners