Avtagbar protetik

Enkel rengöring och underhåll

Avtagbar tandprotetik är en typ av tandprotes som kan tas ut och sättas in av patienten själv. Detta skiljer sig från fast tandprotetik som sitter fast permanent i munnen.

Avtagbar tandprotetik används vanligtvis för att ersätta saknade tänder eller för att korrigera tandproblem som t.ex. snedställda tänder eller bettfel. Det kan vara en partiell protes, som ersätter en eller flera saknade tänder, eller en helprotes, som ersätter alla tänder i en eller båda käkarna.

Fördelen med avtagbar tandprotetik är att den kan tas ut för rengöring och underhåll, vilket gör det lättare att hålla rent och minska risken för tandproblem. Dessutom kan den tas ut vid behov, t.ex. för att äta eller för att rengöra den ordentligt. Nackdelen med avtagbar tandprotetik är att den kan kännas obekväm i munnen och att den kan påverka tal och tuggförmåga.

Våra andra tjänster

Fast protetik

Tandprotetik innebär att ersätta förlorade tänder med fastsittande och lösa tänder. Vi kan ofta ge olika alternativ till behandling. Du kan få fastsittande eller lösa tänder.

Implantat

Ditt leende är en stor del av dig, och ett vackert sådant kan höja din självkänsla. Utöver det är det så klart även viktigt att din tuggförmåga är optimal.

Bettfysiologi

Kejlls tandteknik har lång erfarenhet av allt som rör bettfysiologi och har därför kategoriserat detta område till en egen avdelning på vårt labb.