Avtagbar protetik

Enkel rengöring och underhåll

Avtagbar tandprotetik är en typ av tandprotes som kan tas ut och sättas in av patienten själv. Detta skiljer sig från fast tandprotetik som sitter fast permanent i munnen.

Avtagbar tandprotetik används vanligtvis för att ersätta saknade tänder eller för att korrigera tandproblem. Det kan vara en partiell protes, som ersätter en eller flera saknade tänder, eller en helprotes, som ersätter alla tänder i en eller båda käkarna.

En vaxmall används om tänderna i käken redan är borta. Med vaxmallen mäter tandläkaren var de nya tänderna ska sitta. Ni kommer tillsammans fram till färg och form på de nya tänderna.

Fördelen med avtagbar tandprotetik är att den kan tas ut för rengöring och underhåll, vilket gör det lättare att hålla rent och minska risken för tandproblem. . Nackdelen med avtagbar tandprotetik är att den kan kännas obekväm i munnen och att den kan påverka tal och tuggförmåga.

Våra andra tjänster

Fast protetik

Tandprotetik innebär att ersätta förlorade tänder med skalfasader, krona, bro eller implantat. Vi kan ofta ge olika alternativ till behandling. 

Implantat

Ditt leende är en stor del av dig, och ett vackert sådant kan höja din självkänsla. Utöver det är det så klart även viktigt att din tuggförmåga är optimal.

Bettfysiologi

Kjells tandteknik har lång erfarenhet av allt som rör bettfysiologi och har därför kategoriserat detta område till en egen avdelning på vårt labb.